Balanstjänster Batterilager Solenergi

Vikfors Energi erbjuder batterilager som kan användas i stödtjänster till Svenska Kraftnät, samt lösningar för förnybar elproduktion med solpaneler.

Batterilager möjliggör omställningen till förnybar elproduktion

I omställningen till förnybar elproduktion där traditionell kraftproduktion med ångturbiner byts ut mot vindkraft och solkraft minskar mängden rotationsenergi i kraftsystemet. Rotationsenergin har en stabiliserande påverkan på frekvensen i elnätet. Frekvensen måste ligga inom ett snävt intervall kring 50 Hz för att inte elnätet och ansluten utrustning ska ta skada. Svenska Kraftnät konstaterar en pågående försämring av frekvenskvaliteten. I och med att mängden rotationsenergi i kraftsystemet minskar, så får störningar i elproduktionen allt större påverkan på frekvensen. Svenska Kraftnät upphandlar därför stödtjänster för att balansera frekvensen i elnätet. Bland annat används våra batterilager i stödtjänsterna för att balansera frekvensen.

Stödtjänster

Elnätsfrekvens

Batterilager

Modulärt, skalbart

Förnybar el

Stöd omställningen

Få ersättning

Alla kan vara med

Välj rätt lösning som passar dig

Vi erbjuder olika möjligheter för dig eller din verksamhet att vara delaktiga i stödtjänsterna för att balansera frekvensen i Sveriges elnät och samtidigt få ekonomisk ersättning.


 • Utplacering av batterilager – Få ersättning för att upplåta din elnätsanslutning
 • Hyrköp av batterilager – Få ersättning för stödtjänster, betala lite i taget
 • Köp av batterilager – Få ersättning för stödtjänster, du äger din anläggning

Energioptimering

Efter att i 30 år arbetat med energioptimering av belysning i kommersiella fastigheter har vi märkt en ökad efterfrågan hos våra kunder att ta energioptimering vidare. Därför går vi nu vidare med att erbjuda våra kunder nya lösningar.


Vår affärsidé

 • dels själva köpa in och äga batterilager, placera dem i fastigheter med lämpliga förutsättningar och betala ersättning till fastighetsägaren för att nyttja fastighetens elnätsanslutning
 • dels sälja färdiga lösningar med batterilager för stödtjänster till våra kunder

Vi erbjuder utrustning anpassad och optimerad för balanstjänster

Vår utrustning är modulär och skalbar och kan därför lätt anpassas efter era förutsättningar och behov.

Växelriktare

Solax X3 Hybrid G4

 • Anpassad för stödtjänster
 • 5 – 15kW
Batterilagring

Solax Triple Power 3.0

 • Anpassad för stödtjänster
 • 3, 6, 9 eller 12kW
Solpaneler

UpSolar M6 460 W

 • Effekt 460 Watt
 • Verkningsgrad 21,16%
Vill du veta mer

Kontakta oss

Joakim Törnqvist 0706-434027‬ joakim.t(a)vikfors.se

Joakim Styrén 0733-821067 joakim.s(a)vikfors.se